Protokoll och dokument


Hjälp oss att fotografera

Både Sverok och Spelens hus behöver fler bilder att marknadsföra spelhobbyn med. Fotografera gärna när ni är ute på event och tävlingar. För att vi ska kunna använda bilderna är det viktigt att både du som fotograf och personerna som avbildas ger sitt samtycke. Om personen inte är myndig vill vi helst ha målsmans godkännande. Nedan finns ett antal mallar att använda. Det finns även möjlighet för både upphovsrättsinnehavare och medverkande att ge sin tillåtelse elektroniskt.

Godkännande medverkan foto och film
Målsmans godkännande medverkan foto och film
Permission for being depicted
Permission from guardian for being depicted

Godkännande från upphovsman gällande användning

Begäran om ersättning

Begäran om ersättning (BOE)

 

Årsmöte 2015

Arsmote spelens hus 2015

 

Styrelsemöten 2015

Styrelsemote 1, 26-3-2015
Styrelsemote 2, 13-4 2015
Styrelsemote 3, 27-4 2015
Styrelsemote 4, 29-5 2015
Styrelsemote 5, 10-6 2015
Styrelsemote 6, 1-7 2015
Styrelsemote 7, 29-7 2015
Styrelsemote 8, 27-8-2015
Styrelsemote 9, 29-9-2015
Styrelsemote 10, 18-11-2015

 

Årsmöte 2016

Årsmöte Spelens hus 2016

Extrainsatt årsmöte 2016

 

Styrelsemöten 2016

Styrelsemote 11, 20-1-2016
Styrelsemote 12, 24-2-2016

Styrelsemote 1, 22-3-2016
Styrelsemote 2, 17-5-2016
Styrelsemote 3, 5-7-2016
Styrelsemote 4, 6-9-2016
Styrelsemote 5, 1-11-2016
Styrelsemote 6, 3-1-2017

 

VU-möten 2016

VU-möte 22-10-2016

 

Årsmöte 2017

Möteshandlingar SH årsmöte 2017