Vår styrelse


Ordförande: Frederik Berg

Vice ordförande: Caroline Eliasson

Kassör: Björn Nilsson

Sekreterare: Niklas Killander

Ledamöter: Christian Stulen, Franz Oliver Ljungberg, Veronica Sergel, Martin Memet Könick