The Woolly Hats

The Woolly Hats, eller TWH, är en liten förening med cirka 10 medlemmar här på Spelens hus som grundades av ett gäng kompisar år 2017. Vi sysslar huvudsakligen med brädspel och elektroniska spel. Vår medlemsavgift är 60 kr per verksamhetsår.


Kontakt