Nobelvägen 145A, 21215, Malmö, Sweden
info @ spelenshus.se

Värdegrund

En föreningsdriven mötesplats för spelintresserade i Malmö

Välkomnande, Delaktighet, Glädje

Välkomnande

På Spelens hus ska alla känna sig trygga och våga vara delaktiga i vår verksamhet och inom organisationen oavsett könsidentitet, etnicitet, sexualitet, politisk eller religiös åsikt, funktionalitet, språk eller socioekonomiska förhållanden. Alla arrangemang och aktiviteter på Spelens hus ska på ett lämpligt sätt kunna ta emot personer som är intresserade oavsett deras förkunskaper.

Delaktighet

Vår verksamhet genomförs och arrangeras av våra föreningar och våra deltagare. Det är alltid våra deltagare och deras aktivitet som ska vara huvudmålet med våra aktiviteter. Föreningar i Spelens hus kommunicerar med varandra och delar på lokalerna för att kunna genomföra så mycket verksamhet som möjligt. Våra föreningar har ett öppet förhållningssätt för att utveckla verksamheten efter idéer, tankar och kreativitet som kommer från både medlemmar, deltagare och besökare. Vi ser till förmågor snarare än till oförmågor och verkar för att ge unga möjligheter till delaktighet och utveckling. På våra arrangemang ska det ges möjlighet att vara nyfiken, experimentera, misslyckas och lyckas.

Glädje

Alla, oavsett i vilken funktion de är på Spelens hus, ska känna glädje genom hela sin vistelse här. När de går till Spelens hus, när de deltar i våra aktiviteter och när de går härifrån ska de se framemot nästa gång. Vi på Spelens hus är glada och stolta över vår verksamhet – vi har roligt tillsammans och visar den uppskattningen för varandra.

Alla ska få vara med och alla ska ha roligt tillsammans!