Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

Community Corner

Vi skapar en meningsfull fritid för barn och unga som saknar möjlighet att samlas kring sitt gemensamma intresse för spelkultur.

Genom metodutveckling och digitalisering av vår verksamhet kan vi nå ut till barn och unga även i deras hem. Genom att digitalisera vår verksamhet med hjälp av streaming och inspelning kan vår verksamhet tillgängliggöras för barn och unga i hela regionen trots pandemin.

Pandemin har en stark psykologisk stress påverkan på ungdomarna och vi vill med detta projekt försöka motverka det med att möjliggöra spelkultur så mycket som möjligt så att så många som möjligt kan delta, dem flesta stödpaket som kommit har inte varit riktad till barn och unga. De är lite bortglömda och har ingenstans att lägga sin energi och kreativitet.

Vi kommer att metodutveckla och digitalisera vår organisation så att vi kan agera uppsökande mot barn och ungdomar som inte längre kan besöka vår mötesplats. Teknik och mjukvara används för att kunna spela in, streama och möta personer med intresse för spelkultur.

Under sommarperioden har vi i många fall över 50 besökare per dag, utöver det har vi temakvällar, turneringar och workshops med mera. För att åstadkomma liknande förutsättningar även under pandemin så kommer vi producera 5 digitala workshops med fokus på spelkultur. Resten av tiden kommer vi metodutveckla och ta fram så mycket kompletterande digitala ersättningsmöjligheter som möjligt. Vi vet redan att mycket av vår verksamhet kan översättas till digitala format. Nu är rätt tid att göra det.