Välkommen till Spelens hus...
Spelens hus har delvis stängt pga renovering samt reparation efter vattenskada preliminärt fram till den 26/9

Begäran Om Ersättning (BOE)

Begäran om ersättning

Har du som ideellt engagerad hos oss lagt ut pengar? Här finner ni blanketten för “begäran om ersättning” från Spelens hus: Begäran om ersättning (BOE)