Begäran Om Ersättning (BOE)

En föreningsdriven mötesplats för spelintresserade i Malmö

Begäran om ersättning

Har du som ideellt engagerad hos oss lagt ut pengar? Här finner ni blanketten för “begäran om ersättning” från Spelens hus: Begäran om ersättning (BOE)