Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

Våra värderingar

Spelens hus värdegrund

Välkomnande, Delaktighet, Glädje

Välkomnande
På Spelens hus ska alla känna sig trygga och våga vara delaktiga i vår verksamhet och inom organisationen oavsett könsidentitet, etnicitet, sexualitet, politisk eller religiös åsikt, funktionalitet, språk eller socioekonomiska förhållanden. Alla arrangemang och aktiviteter på Spelens hus ska på ett lämpligt sätt kunna ta emot personer som är intresserade oavsett deras förkunskaper.


Delaktighet
Vår verksamhet genomförs och arrangeras av våra föreningar och våra deltagare. Det är alltid våra deltagare och deras aktivitet som ska vara huvudmålet med våra aktiviteter. Föreningar i Spelens hus kommunicerar med varandra och delar på lokalerna för att kunna genomföra så mycket verksamhet som möjligt. Våra föreningar har ett öppet förhållningssätt för att utveckla verksamheten efter idéer, tankar och kreativitet som kommer från både medlemmar, deltagare och besökare. Vi ser till förmågor snarare än till oförmågor och verkar för att ge unga möjligheter till delaktighet och utveckling. På våra arrangemang ska det ges möjlighet att vara nyfiken, experimentera, misslyckas och lyckas.


Glädje
Alla, oavsett i vilken funktion de är på Spelens hus, ska känna glädje genom hela sin vistelse här. När de går till Spelens hus, när de deltar i våra aktiviteter och när de går härifrån ska de se framemot nästa gång. Vi på Spelens hus är glada och stolta över vår verksamhet – vi har roligt tillsammans och visar den uppskattningen för varandra.


Alla ska få vara med och alla ska ha roligt tillsammans!

Uppförandekod

UPPFÖRANDEKOD FÖR SPELENS HUS OCH DE EXTERNA EVENEMANG, SOM ARRANGERAS AV SPELENS HUS

Överträdelse av uppförandekoden kan vara grund till uteslutning från Spelens Hus. Spelens Hus personal har rätt att avhysa en person från Spelens Hus, men styrelsen har den slutliga beslutsrätten i huruvida en medlems beteende betecknas som att den brutit mot uppförandekoden och vad konsekvenserna för detta blir. Besökare är skyldiga att ta reda på reglerna, som kommer finnas lätt tillgängliga på Spelens hus.

1. Användarnamn, smeknamn, gamertags osv.
Användarnamn, som anses stötande, är inte välkomna på Spelens hus. Detta kan vara:
● Namn på stötande eller ökända personer, kontroversiella politiker, hänvisningar till kulturella tragedier eller ord av betydande religiös eller ockult betydelse
● Namn, som innehåller svordomar eller rasistiskt, etniskt, sexistiskt eller religiöst nedsättande ord
● Namn som imiterar representation av en viss verksamhet, organisation, förening eller person.

2. Vårda ditt språk, både “offline” och “online”
Du får inte använda, publicera eller länka till oanständigt, pornografiskt, sexuellt, överdrivet våldsamt, nedsättande, förnedrande, kränkande, hatiskt eller diskriminerande språk eller innehåll.

3. Behandla varandra med respekt
Du får inte trakassera, mobba, hota, skada eller orsaka obehag för andra. Till exempel genom:
● Spridande av hatpropaganda eller användande av nedsättande ord, som anspelar på t.ex. ras, etnicitet, sexism, hbtq eller religion
● “Trolling” och “baiting” på Spelens hus digitala forum. Exempel på sådant är provokativa eller irrelevanta inlägg samt att provocera eller lura till sig många kommentarer eller uppmärksamhet.
● Parodirisera eller förlöjliga en annan medlems text.

4. Uppmuntra inte till olagligheter
Du får inte marknadsföra, planera, rättfärdiga eller delta i någon olaglig verksamhet på Spelens hus eller dess digitala forum. Några exempel är drogrelaterade och sexuella brott, brott mot åldersgränser och uppmuntran att frångå pegi-rekommendationerna, dataintrång samt upphovsrättsbrott.

5. Uppförande i forum
Du får inte uppträda störande i Spelens hus digitala forum med t.ex. spamming genom upprepade inlägg, off-topic-innehåll, reklam eller försäljning utanför de anvisade områdena

6. Skicka inte irrelevant eller opassande reklam. Detta omfattar:
● Reklam för matcher där det förekommer gambling.
● Reklam för företag eller kommersiella webbplatser utanför de anvisade områdena.
● Att skicka oönskad reklam eller informationsmeddelanden till medlemmar.
● Både personliga meddelanden och Spelens hus digitala forum.

7. Stjäl inte andras digitala eller analoga ägodelar. Försök inte använda eller få tillgång till andras konton eller tjänster, lura eller bedra andra.

8. Fuska inte, muta inte
Du får inte muta eller erbjuda kompensation för att ändra spelresultatet. Du får heller inte fördröja, trakassera eller uppföra dig på något osportsligt sätt, som kan påverka spelet.

9. Gyllene regeln!
Fuska inte, luras inte och behandla alla på Spelens hus med respekt!