Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

Elektroniskt godkännande medverkan på foto

Till fotografen: Låt helst personen fylla i godkännandet i direkt anslutning till fotograferingen – på så vis vet vi att det verkligen är rätt person som godkänner sin medverkan!