Välkommen till Spelens hus...
Spelens hus har delvis stängt pga renovering samt reparation efter vattenskada preliminärt fram till den 26/9

Elektroniskt godkännande medverkan på foto

Till fotografen: Låt helst personen fylla i godkännandet i direkt anslutning till fotograferingen – på så vis vet vi att det verkligen är rätt person som godkänner sin medverkan!