Spelens hus styrelse har beslutat att hålla Spelens hus stängt tillsvidare.

COVID-19

Status Spelens hus

Spelens hus lokaler:

Status: Öppet med begränsningar
Senast uppdaterat: 2020-06-11
Meddelande: Spelens hus har öppnat för att de föreningar som vill ska kunna hålla aktiviteter under begränsade förutsättningar, se nedan;

.

Spelens hus premises:

Status: Open with restrictions
Last update: 2020-06-11
Message: Spelens hus has opened so that the associations that wants to can have activities under restricted conditions, see below;

Spelens hus öppnar för föreningsaktiviteter från och med måndag 1 juni 2020.

Spelens hus sätter följande grundläggande krav:

1. Lokalen delas:

Föreningarna har tillgång till:

> Stora rummet
> Orange & Blue Portal
> Källaren (Observera att detta innebär att föreningarna måste använda dessa toaletter, tillgång till handikappsanpassad toalett på ovanvåningen ges endast om besökaren har dessa behov).

OBS! Detta innebär att föreningarna inte har tillgång till köket, så dryck och liknande måste antingen tas med själv eller köpas i kiosken.

Kontoret har tillgång till:

> Kontoret
> Köket
> Toalett på ovanvåningen  

Endast kontoret samt föreningsmedlemmar/deltagare som har behov av en handikappsanpassad toalett får använda toaletten på ovanvåningen.

2. Bord, handtag och andra gemensamma kontaktytor SKA, vid avslutad aktivitet, tvättas av med tvålat vatten som tillhandahålls av Spelens hus. Föreningar ska precis som vanligt städa alla utrymmen de getts tillgång till. Handsprit tillhandahålls av Spelens hus och finns på toaletter, i spelutrymme och vid ingång för besökare att nyttja.

3. Föreningarna behåller sina kvällar. Innan aktiviteter kan återupptas ska föreningarna, gemensamt om de delar kväll med andra föreningar, skicka in ett förslag till Spelens hus styrelse som beskriver vilka regler de inför på sin aktivitet för att säkerställa god distansering mellan deltagare.

Detta förslag måste godkännas av Spelens hus styrelse innan föreningen åter kan använda lokalen.
Godkänt förslag ska presenteras för föreningens medlemmar, och inkludera att om reglerna inte följs kan detta rapporteras till info@spelenshus.se

Nästa steg för er, om ni vill återuppta era aktiviteter, är alltså att skicka ett förslag till oss med hur ni tänker hantera distansering mellan deltagare. Detta kommer behöva godkännas av oss innan aktivitet återupptas. Förslag skickas till info@spelenshus.se
Vi vill påpeka att tidigare regler kring städning, nyckelbärare, osv. fortfarande gäller.

4. Spelens hus styrelse förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett godkännande om föreningarna inte håller sig till reglerna ovan eller i det individuella förslaget.”

5. Larmkoderna kommer bytas måndag 1 juni. Om ni eller era nyckelbärare inte har fått information med de nya koderna måste ni höra av er till oss snarast.

Med vänlig hälsning
Spelens hus styrelse