Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

Karant-ään-mas med MEGA!

Karant-ään-mas med MEGA!

***English below***

Karant-ään-mas är ett evenemang baserat på Winter-een-mas, MEGA:s årliga evenemang där vi tillsammans försöker klara så många digitala spel som möjligt inom loppet av tre dygn!

Under detta evenemang försöker vi klara långa spel hemifrån. Syftet är att vi tillsammans ska klara många olika spel och ha något konstruktivt att göra under tiden vi socialt distanserar oss på grund av Coronaviruset.

NÄR?
Vi börjar Karant-ään-mas klockan 18:00 den 9 april (skärtorsdag) och kör på tills Spelens hus öppnar igen.

VAR?
Vi möts inte upp någonstans, utan alla spelar hemifrån. Håll kontakten med andra spelare via både text och röst på MEGA:s Discord!
➡➡ https://discord.gg/Yjm4bah

HUR GÅR JAG MED?
Du kan vara med på Karant-ään-mas genom att bli medlem i MEGA. Medlemskap i föreningen kostar 100 kr upp till 25 år och 150 kr 26 år och över. Bli medlem här:
➡➡ https://ebas.sverok.se/signups/index/7622

Medlemskapet gäller per kalenderår. Som medlem går du med på att följa våra stadgar. Läs mer här:

REGLER!
• Spel längre än 10 timmar räknas*
• Spel som påbörjats under Winter-een-mas 2020 eller tidigare räknas (oavsett spelets längd)
• Spel som finns på vår Pile of Shame* * räknas
• Spel som klarats under något Winter-een-mas-event räknas INTE * * *
• Spelet ska klaras under eventet (alternativt avslutas under ordinarie spelklararevent sista helgen i januari)
• Bild på påbörjande och avslut postas i MEGA:s Discord-kanal
• Max två spel per person åt gången.

* Det är speltiden som anges under kategorin “Main Story” på webbplatsen howlongtobeat.com som gäller
* * Pile of Shame är en lista på spel som paxats under tidigare Winter-een-mas men inte klarats och hittas här:
https://www.megasweden.se/forums/topic/winter-een-mas-2019-paxlista-pile-of-shame/
* * * Listan på spel som redan har klarats hittas här:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JU7BwpP47sE62wFO79B7ZXhG56h0Mj393eYqRmUZH2s/edit?usp=sharing

Karant-ään-mas is an event based on Winter-een-mas, MEGA’s annual event where we try to finish as many digital games as possible during 72 hours!

During this event we try to finish long games from home. The purpose is to finish many games together and have something constructive to do during the time of social distancing due to the Coronavirus.

WHEN?
Karant-ään-mas starts at 18:00 on April 9th and continues until Spelens hus opens again.

WHERE?
We will not meet up anywhere, everyone plays from home. Keep in touch with the other players, both by text and voice, on MEGA’s Discord!
➡➡ https://discord.gg/Yjm4bah

HOW DO I JOIN?
You can join Karant-ään-mas by becoming a member of MEGA. Membership in the association costs 100 SEK if you’re younger than 26 and 150 SEK if you’re 26 or older. Sign up here:
➡➡ https://ebas.sverok.se/signups/index/7622

The membership is valid the entire calendar year. As a member you agree to follow our rules. Read more here:

RULES!
• Games longer than 10 hours count *
• Games that were started during Winter-een-mas 2020 or earlier count (regardless of the game’s length)
• Games on our Pile of Shame* * count
• Games that were finished during a Winter-een-mas-event DO NOT count * * *
• The game must be finished during the event (alternatively finish during a regular Winter-een-mas event the last weekend in January)
• Pictures of the beginning and ending of the game will be posted in MEGA’s Discord channel
• One person can play a maximum of 2 games at once

* Find out the time of the game by looking under the category “Main Story” on the website howlongtobeat.com
* *Pile of Shame is a list of games that were reserved for earlier Winter-een-mas events but were not finished. You can find it here:
https://www.megasweden.se/forums/topic/winter-een-mas-2019-paxlista-pile-of-shame/
* * * The list of already completed games can be found here:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JU7BwpP47sE62wFO79B7ZXhG56h0Mj393eYqRmUZH2s/edit?usp=sharing

MEGA:s verksamhet görs i samband med / MEGA’s events are done in collaboration with: Spelens hus, Sverok – Spelhobbyförbundet, Sverok Skåne, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, västra, Musik/Kultur och Malmö stad.

#gaming #videogames #nintendo #pokemon #xbox #vr #virtualreality #spelenshus #sverok #viärsverok #ps4

The event is finished.

Date

Apr 25 2020 - Jun 15 2020
Expired!

Time

17:00 - 23:59

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Apr 25 2020 - Jun 15 2020
  • Time: 11:00 - 17:59

More Info

Read More

Location

Överallt
Överallt
Read More

Next Occurrence