Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

Spelens hus Stormöte #1 [ONLINE]

Spelens hus Stormöte #1 [ONLINE]

***English below!***

LÄNK TILL MÖTET https://meet.jit.si/Spelens_hus_stormote

Nu är det dags för stormöte på Spelens hus!

På våra stormöten träffas föreningarna och Spelens hus styrelse och diskuterar vår lokal, våra samarbeten, och hur vi tillsammans kan förbättra och utveckla förutsättningarna för Malmös spelcommunity.
Alla är välkomna att delta i diskussionerna.

De punkter som kommer diskuteras är:

? Samarbeten och kommunikation mellan Spelens hus och medlemsföreningarna

? Rutiner för bokningar av lokalen och utlåning av Spelens hus utrustning

? Det gemensamma ansvaret för lokalen (städning, möblerna, säkerhet, m.m.)

? Föreningsavtalen mellan Spelens hus och medlemsföreningarna

Om man vill lägga till något på denna listan så skriv gärna till info@spelenshus.se eller till vår facebook-sida ?

➖➖➖➖➖

? LINK TO MEETING https://meet.jit.si/Spelens_hus_stormote

Now it’s time for a “grand meeting” at Spelens hus!

At our “grand meetings”, the associations/clubs and Spelens hus board meet and discuss our house, our collaborations, and how we together can improve and develop the conditions for Malmö’s gaming community.
Everyone is welcome to participate in the discussions.

The points that will be discussed are:

? Collaborations and communication between Spelens hus and the member associations/clubs

? Routines for booking the house and borrowing of Spelens hus equipment

? The joint responsibility for the house (cleaning, furniture, security, etc.)

? The agreements/contracts between Spelens hus and the member associations/clubs

If you want to add something to this list, please write to info@spelenshus.se or to our facebook page ?

Game Lounge Malmö
Malmö brädspelsförening
Malmö figurspelsförening
Malmö Spelskaparförening
MEGA
Poppukon – Anime & Geek Cinema Club Community
Spelis – teckenspråkig spelförening
Malmö Mahjongsällskap
Rollspelssällskapet
The Go Team – Malmö
Malmö Kortspelsförening
Blåkulla Magiska Läroverk
Malmö Mahjongsällskap

The event is finished.

Date

Mar 22 2020
Expired!

Time

12:00 - 15:00

Local Time

  • Timezone: Asia/Singapore
  • Date: Mar 22 2020
  • Time: 19:00 - 22:00

More Info

Read More
Spelens hus

Location

Spelens hus
Spelens hus Malmö Sweden 212 15
Website
https://www.spelenshus.se
Read More

Next Occurrence