Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

Spelis

En teckenspråkig spelförening

Spelföreningen Spelis är en teckenspråkig spelförening. Med det menar vi att vi kommunicerar på teckenspråk och att alla som kan teckenspråk i någon grad är välkomna.

Vi vill lyfta fram teckenspråkiga spelintresserade personer, det kan vara allt från döva, hörselskadade, CODA (Children of deaf adults), vuxendöva och personer som är nyfikna på teckenspråk.

I våra verksamheter kommer vi prova på spel i alla former, från tv-spel till brädspel. Vi vill också lyfta fram nördkulturen och låta deltagarna prova på annorlunda verksamhet som vanligtvis inte finns i andra teckenspråkiga föreningar.

Föreningen bildades under hösten 2015.

HEMSIDAFACEBOOKDISCORD