Flat Preloader Icon Välkommen till Spelens hus...

One-shot Weekend + Medlemsmöte

One-shot Weekend + Medlemsmöte

Lördagen den 2:e november har Rollspelssällskapet en One-shot Weekend och ett medlemsmöte. Medlemsmötet börjar kl 10:00, och sedan blir det fritt spel från kl 12:00 till 22:00. Vi kommer bjuda på fika, och välkomnar alla våra medlemmar att delta.

Till One-shot Weekend är det fritt fram att anordna vilket spel man vill. Hör av er till vår sida om ni vill hålla i ett spel, så lägger vi in det i schemat. Om ni är intresserade av att hålla i ett spel men inte har böckerna, hör av er så finns det möjlighet att vi kan köpa in dem.

Agendan för Medlemsmötet finns här, om ni vill lägga till punkter hör av er till sidan: https://docs.google.com/document/d/1jjCAvCVS9GlpLkOJYezX2Fg-rzRX8dCab4gQv7yMDmE/edit?usp=sharing

Välkomna, och gott rollspelande!
——————–
Saturday the 2nd of November we will have a One-shot Weekend and a Members’ meeting. The Members’ meeting will begin at 10:00 and then it will be free gaming from 12:00 to 22:00.We will be offering snacks, and welcome all our members to participate.

For the One-shot Weekend it’s free to run any game you feel like. If you want to run a game, please message us and we will add it to the schedule. If you are interested in running a game but don’t have the books, please contact us and we might be able to buy the books for the association.

The agenda for the Members’ meeting can be found here, if you wish to add any points please message us: https://docs.google.com/document/d/1jjCAvCVS9GlpLkOJYezX2Fg-rzRX8dCab4gQv7yMDmE/edit?usp=sharing

Welcome, and happy role-playing!
——————-

Planerade One-shots / Planned One-shots

Dawn of Worlds – WorldbuildingSL/GM/Den Allsmäktige: Christian Malmkvist
Jag söker 4 – 6 spelare för ett världsbyggnadsexperiment. Ni kommer att vara mindre gudar i en begynnande värld, där Ert enda syfte är att berika och komplettera min värld med Er fantasi. Fyll min värld med allt som en fantasy-värld kan behöva, så som terräng, fauna, invånare, megastrukturer och civilisation.
Modifierade Dawn of Worlds-regler kommer att gälla. Uppstår regelkonflikter löses dessa genom samtal och omröstning. Demokrati kommer att härska vid bordet. Den Allsmäktige kommer bara träda in om samförstånd uteblir eller om saker spårar ut, annars kommer min roll vara observatör och krönikör.
Har Du bara tid att spela två timmar så är det inget hinder. Hoppa in och spela. Din gud kommer att få en plats i historien.

Dawn of Worlds – Worldbuilding SL/GM/The Almighty: Christian Malmkvist
I’m looking for 4 – 6 players for a worldbuilding experiment. You will be lesser gods in an emerging world, your only purpose is to enrich and complement my world with your imagination. Full my world with everything a fantasy world may need, such as terrain, fauna, inhabitants, mega structures and civilization.
Modified Dawn of Worlds rules will apply. Rules disagreement will be resolved through discussions and voting. Democracy will rule at the table. The Almighty will only step in if consensus fails or if things get out of hand, otherwise my role will be as an observer and chronicler.
If you only have time to play two hours, that’s no problem. Just join and play. Your god will have a place in history.
_______________________________

-Genesys- ”Fallout: Nuclear Knockout” SL/GM: Ludwig Sörenssen
*Five operatives of the militant Brotherhood of Steel are sent to investigate rumors of a functioning power plant in the ruins of post-apocalyptic America. Ad victoriam!
Plats för upp till 5 spelare (premade characters)
Detta one-shot tar ca 3 timmar att spela och kommer spelas flera tillfällen under dagen.
_______________________________

-Deadlands- “Rise Dead” SL/GM: Henrik Timius
Ni har blivit anställda av sheriffen i Hope’s Plane för att undersöka vad som föregår i byn som inte ligger långt ifrån vår dom befinner sig. Ni har hört rykten att en dag så kom dom döda vid liv men ingen ville skriva sånt påhittad historia.
Plats för 4 spelare,
_______________________________

-Dungeons & Dragons 3.5- “Rejoice” SL/GM: Stefan Wueggertz
* High fantasy – old school, det är för de personer som har team-work känsla.
Plats för 2-4 spelare, fler om personkemin funkar.!

The event is finished.

Date

Nov 02 2019
Expired!

Time

10:00 - 22:00

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Nov 02 2019
  • Time: 05:00 - 17:00

More Info

Read More

Location

Rollspelssällskapet
Rollspelssällskapet Malmö Sweden 21215
Read More

Next Occurrence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *